Stomatologia Dr Knaś s.c. ~ ul. Jaroszówka 72, 15-157 Białystok, tel. 085 676 25 52, fax 085 676 36 81 ~ Czynne pn-pt: 8.00-20.00, sob: 9.00-14.00
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr KnaśStomatologia Dr KnaśStomatologia Dr KnaśStomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
o nas | zakres usług | cennik | gabinet | personel | dyplomy | kontakt
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
CennikStomatologia Dr Knaś

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego PLN
1 Badanie żywotności zęba 10,00
2 Biostymulacja laserowa - jedna wizyta 30,00
3 Ćwiek okołomiazgowy 40,00
4 Dewitalizacja z opatrunkiem 80,00
5 Fluoryzacja 30,00
6 Lakowanie  za każdy ząb 50,00
7 Lakierowanie - za 1 ząb 10,00
8 Leczenie antyseptyczne - opatrunek leczniczy 70,00
9 Leczenie kanał. - amputacja przyżyciowa miazgi + znieczulenie 100,00
10 Leczenie kanał. - ponowne udrożnienie kanału - 1 kanał + opatrunek 160,00
11 Leczenie kanał. - ponowne udrożnienie kanałów - 2 kanały + opatrunek 220,00
12 Leczenie kanał. - ponowne udrożnienie kanałów - 3 kanały + opatrunek 270,00
13 Leczenie kanałowe - Trepanacja zęba 70,00
14 Leczenie kanałowe - wypełnienie 1 kanału zębowego 160 - 200,00
15 Leczenie kanałowe - wypełnienie 2 kanałów zębowych 220 - 260,00
16 Leczenie kanałowe - wypełnienie 3 kanałów zębowych 280 - 320,00
17 Leczenie kanałowe jednoseansowe - ząb 1 kanałowy 210 - 250,00
18 Leczenie kanałowe jednoseansowe - ząb 2 kanałowy 310 - 350,00
19 Leczenie kanałowe jednoseansowe - ząb 3 kanałowy 330 - 370,00
20 Leczenie kanałowe - każdy kolejny kanał 100,00
21 Leczenie nadwrażliwości zębów 40,00
22 Leczenie w znieczuleniu ogólnym  -  1- 3 wypełnień                                                                                           1200,00
23 Leczenie w znieczuleniu ogólnym  -  każde następne wypełnienie 300,00
24 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 50,00
25 Przykrycie pośrednie / bezpośrednie miazgi/  20,00
26 Rtg wewnątrzustne - 1 ząb 20,00
27 Rtg wewnątrzustne - kolejne zdjęcie leczonego zęba na tej samej wizycie 10,00
28 Usunięcie złogów nazębnych - 120,00
29 Wizyta u lekarza stomatologa / porada lekarska / 50,00
30 Wypełnienie zęba techniką warstwową - wypełnienie kosmetyczne 250,00
31 Wypełnienie zęba techniką warstwową - licówka 300 - 350,00
32 Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa kąta 350 - 400,00
33 Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa korony zęba 400 - 450,00
34 Wypełnienie zęba na 1-nej powierzchni 90,00
35 Wypełnienie zęba na 2-ch powierzchniach 120,00
36 Wypełnienie rozległego ubytku zęba na 2-ch powierzchniach 130,00
37 Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach 150,00
38 Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach w zębach trzonowych  MOD 170,00
39 Wypełnienie zęba - odbudowa kąta siecznego 200,00
40 Wypełnienie zęba - odbudowa korony zęba 300,00
41 Znieczulenie nasiękowe 15,00
42 Znieczulenie powierzchniowe 10,00
43 Znieczulenie przewodowe 20,00
44 Piaskowanie zębów (oba łuki) 130,00
45 Usługi w niedzielę i święta + 100%
     
     
     

 

 

DO KOSZTÓW LECZENIA KANAŁOWEGO NALEŻY DODAĆ KOSZT ZDJĘĆ RTG


 

  CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena Usługi w złotych
1 Badanie lekarskie 50,00
2 Badanie histopatologiczne 70,00
3 Chirurgiczne zaopatrzenie rany np. wyczyszczenie, wygładzenie brzegów, 60,00
4 Hemisekcja zęba 300,00
5 Implantacja techniką dwuczasową - 1- szy etap chirurgiczny 2300,00
6 Implantacja techniką dwuczasową  - 2-gi etap chirurgiczny, nadbudowa 1000,00
7 Implantacja jednoczasowa 3300,00
8 Implantacja materiału kosciotwórczego  0,5 g 800 - 1000,00
9 Membrana osłonowa 1000,00
10 Nacięcie ropnia,   drenaż 80,00
11 Opatrunek chirurgiczny 50,00
12 Operacje korekcyjne tkanek miękkich jamy ustnej 450,00
13 Operacyjne przygotowanie kości do protezowania jamy ustnej 400,00
14 Operacyjne usunięcie torbieli śródkostnej 400,00
15 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej 400,00
16 Plastyka przedsionka j. ustnej ( zakres 1/4 uzębienia ). 900,00
17 Plastyka wędzidełka wargi lub języka 250,00
18 Pobranie wycinka do badania hist-pat + koszt badania 100,00
19 Podniesienie dna zatoki szczękowej 4000,00
20 Radectomia 300,00
21 Resekcja korzenia zęba 400,00
22 Resekcja korzenia zęba z usunięciem torbieli 500,00
23 Resekcja dwóch sąsiednich korzeni zębów 600,00
24 Szycie zębodołu / rany 80-100,00
25 Szycie 2-ch i więcej zębodołów 150,00
26 Usunięcie zęba 1- korzeniowego 80,00
27 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 100,00
28 Usunięcie zęba półchirurgiczne 150,00
29 Usunięcie zęba chirurgiczne 250,00
30 Usunięcie chirurgiczne zęba nietypowo wyrżniętego 450,00
31 Usunięcie zębów  ósmych (ekstrakcja niepowikłana) 150,00
32 Usunięcie operacyjne zęba z utrudnionym wyżynaniem 450,00
33 Usunięcie operacyjne zęba zatrzymanego, zawiązka zęba 500,00
34 Usunięcie zęba w znieczuleniu ogólnym - pierwszy ząb + szycie rany 1100,00
35 Usunięcie zęba w znieczuleniu ogólnym - każdy następny ząb 200,00
36 Wycięcie fałdu błony śluzowej 100,00
37 Nastawienie zwichnięcia żuchwy 100,00
38 Repozycja i unieruchomienie zębów (szczęka lub żuchwa) - ligatura druciana 200,00
39 Repozycja i unieruchomienie zębów - materiały kompozytowe - punkt 100,00
40 Zdjęcie szyny kompozytowej - punkt 40,00
     
     

 


 

  PROTETYKA STOMATOLOGICZNA  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena usługi w złotych
1 Cierń lany 100,00
2 Dokręcenie śruby w implancie / w tym trepanacja korony/ 150,00
3 Korona akrylowa, punkt w moście 300,00
4 Korona lana ze złota - zależy od aktualnej ceny złota 1000,00
5 Korona lana  ze złota - licowana porcelaną , punkt w moście 1500,00
6 Korona lana metalowa 400,00
7 Korona lana licowana porcelaną 600,00
8 Korona lana na implancie - licowana porcelaną 1000,00
9 Korona lana z zatrzaskiem - licowana porcelaną  1200,00
10 Korona tłoczona 250,00
11 Korona tłoczona licowana lub punkt w moście 300,00
12 Łuk lany do protezy osiadajacej 250,00
13 Naprawa protezy 4 więcej i  elementów / więcej licówek 150,00
14 Naprawa protezy do 3-ch elementów 100,00
15 Podparcie mostu 300,00
16 Podścielenie protezy 250,00
17 Proteza częściowa do 4 - ch zębów 400,00
18 Proteza częściowa 5 do 8 zębów 700,00
19 Proteza częściowa powyżej 8 zębów 800,00
20 Proteza całkowita 1000,00
21 Proteza szkieletowa 1600,00
22 Proteza szkieletowa na zatrzaskach 2000,00
23 Proteza zatrzaskowa na implantach 2500,00
24 Szynoproteza 2500,00
25 Usł. expresowa ( proteza osiadająca do 3-ch dni, most, proteza szkieletowa - do 5-ciu dni ). Niedziele i święta wydłużają okres wykonania pracy. dopłata 50%
26 Uzupełnienie braku jednego zęba na włóknie szklanym 500,00
27 Wkład koronowo - korzeniowy standardowy 250,00
28 Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 300,00
29 Wkład koronowo - korzeniowy lany 350,00
30 Zacementowanie 2 koron ( mostu dwubrzeżnego ) 80,00
31 Zacementowanie korony ( mostu jednobrzeżnego ) 50,00
32 Zatrzask w protezie ruchomej - wymiana wkładki 150,00
33 Zatrzask typu Reihn zamocowany w korzeniu zęba 500,00
34 Zdjęcie korony  tłoczonej/licowanej 30,00
35 Zdjęcie korony lanej/licowanej 50,00
36 Wstawienie do protezy siatki metalowej lub łuku lanego 150,00
37 Szyna nagryzowa 250,00 

 


 

  Profilaktyka ortodontyczna  
Lp Rodzaj świadczenia stomatologicznego Cena usługi w złotych
1 Modele szczęk dla diagnostyki, planowania i kontroli 100,00
2 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Fischer 400,00
3 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Bertoniego typ A - 2 450,00
4 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba Bertoniego typ A - 3 500,00
5 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba zawiasowa dolna 550,00
6 Leczenie aparatem  jednoszczękowym - śruba zawiasowa górna 450,00
7 Leczenie aparatem dwuszczękowym 700,00
8 Leczenie aparatem Wunderera 800,00
9 Wstawienie dodatkowej sprężyny 100,00
10 Wstawienie dodatkowej klamry 80,00
11 Wstawienie dodatkowego elementu akrylowego / za jeden element/ 60,00
12 Wstawienie zapory drucianej 80,00
13 Wstawienie dodatkowej śruby teleskopowej 200,00
14 Wstawienie dodatkowej śruby Fischera 150,00
15 Wstawienie dodatkowej śruby do zamykania luk 200,00
16 Naprawa aparatu ortodontycznego - 1 element 80,00
17 Naprawa aparatu ortodontycznego - 2 elementy 100,00
18 Naprawa aparatu ortodontycznego - 3 elementy 120,00
19 Wymiana uszkodzonego łuku  120,00
20 Podścielenie aparatu 120,00
21 Wizyta kontrolna 50,00
22 Wymiana śruby teleskopowej 200,00
23 Wymiana śruby Fischera 180,00
24 Wymiana śruby do zamykania luk 180,00
25 Wymiana śruby zawiasowej górnej lub śruby Bertoniego 200,00
26 Wymiana śruby zawiasowej dolnej 250,00
27 Korekta aparatu ortodontycznego autopolimerem 150,00
28 Utrzymywacz przestrzeni 250,00 

 


...
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Stomatologia Dr Knaś
Copyright © 2008 Stomatologia Dr Knaś s.c. | Site by Media Sp. z o.o. | All rights reserved |
MySQL error (0)